VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN WWW.STAMTAVLERNE.DK.

Denne hjemmeside omhandler slægtshistorien for Broch/Brock/Brok familien. Selve slægtsnavnet hører til blandt de ældste i Danmark og kan spores helt tilbage til sen jernalder/vikingetiden. På denne hjemmeside kan du læse om slægtsnavnets oprindelse.

Slægten, som denne hjemmeside omhandler, kan umiddelbart spores tilbage til midten af 1600-tallet. På hjemmesiden oprulles den begivenhedsrige slægtshistorie, hvor du blandt andet kan læse om livet som fæstebonde i 1600-tallet, om dansk nationalromantik og om livet som mølleejer i 1800-tallet samt om opholdet i en tysk koncentrationslejr i 1900-tallet.

Udover denne velkomstside er hjemmesiden bygget op omkring følgende overordnede sider:

På historiesiden kan du læse overordnet om slægtens historie. Beskrivelsen er rigt illustreret med billeder, statistik og med landkort, der viser tilholdssteder. På denne side fortælles også om slægtsforskningsarbejdet og om, hvad du selv kan bidrage med.

På generationssiderne kan du via stamtræer danne dig et overblik over de forskellige generationer. Du vil endvidere kunne læse om de enkelte personer i slægten og se billeder af flere af slægtsmedlemmerne. Det er muligt for alle at studere den ældre slægtshistorie. For at kunne studere nulevende slægtsmedlemmers historie behøves dog brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode udstedes kun til slægtsmedlemmer.

Ved hjælp af brugernavn og adgangskode fås endvidere adgang til våbenskjolds- og familiesiden.

På våbenskjoldssiden kan du se slægtens meget flotte vaabenskjold fra 1844 og læse den bagvedliggende spændende historie.

Familiesiden er et forum, hvor slægtsmedlemmer kan skrive til hinanden.

Indholdsmæssigt bygger hjemmesiden for det meste på Per Stjernholm's mangeårige og fantastisk flotte arbejde med afdækningen af slægtens historie. Jeg vil gerne sige tak til Per for lån af notater og håber med denne hjemmeside på bedst mulig måde at kunne videreformidle det udførte arbejde. Derudover vil jeg gerne sige tak til Joe Brok, Dorrit Schmidt, Birgitte Brok og Peter Brok for lån af billeder, der alle er med til at sætte ansigter på de mange slægtsmedlemmer.

Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret. Hjemmesiden vedligeholdes af Klaus Peter Brock / Vinkelvej 3 / 2950 Vedbæk / Tel.: 45 89 15 47 / e-brev: klauspeterbrock@hotmail.com Hjemmesiden er programmeret af Ole Lyng Hansen / http://www.olelyng.dk/