TABEL – DE 14 NØDHJÆLPERE

 

I nedenstående tabel kan du nærmere læse om de 14 nødhjælpere og deres virke.

 

Nødhjælper
(helgen)

Kendetegn / attributter

Liv og levned

Billede

Særligt skytsområde

 

Achatius

8. maj

 

Centurion i udrustning  med palmekvist

 

Achatius var en centurion i den kejserlige hær. Han blev arresteret for hans kristne tro og blev forflyttet til Byzantium (Konstantinopel) hvor han blev pisket og derefter halshugget da han nægtede at lade sig omvende.

 

[Saint Acacius of Byzantium]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personer:

Skytshelgen for soldater.

Sygdomme:

Hovedpine

 

Barbara

4. dec.

 

Jomfruklædt, et tårn med tre vinduer, alterkalk og oblat.

 

Ifølge legenden var Barbara datter af en rig hedensk mand ved navn Dioscorus. Hun blev omhyggeligt bevogtet af hendes far der holdt hende indelukket i et tårn med henblik på at beskytte hende fra omverdenen. Hun valgte i hemmelighed det kristne åndsliv. Inden faderen tog på en rejse, fik han indrettet en stue i et tårn hvor hun skulle opholde sig under hans rejse. Under hans fravær fik Barbara sat tre vinduer i det, som et symbol på den hellige treenighed, i stedet for de oprindelige to. Da hendes far vendte tilbage, erklærede hun sig overfor ham som kristen. Fra da af blev hun dårligt behandlet af ham og slutteligt besluttede han sig for at slå hende ihjel. Hendes bønner skabte dog en åbning i tårnvæggen, og hun undslap. Skarpt forfulgt af hendes far gemte hun sig i en slugt i bjergene. Her holdt hun sig skjult indtil en hyrde forrådte hende og hun blev af faderen slæbt for præfekten i provinsen, Martinianus. Efter forråelsen blev fårehyrden omdannet til en marmorstatue og hans får til græshopper. Præfekten fik hende brutalt tortureret for at få hende til at give afkald på sin kristne tro men Barbara nægtede dette. Under den ugelange tortur blev det mørke fængsel hver nat badet i lys og da hun vågnede om morgenen var hendes sår helet. Hun blev endeligt dømt til døden ved halshugning. Faderen selv fældede dødsdommen, men som straf for dette blev han selv ramt af lynet på vej hjem efter halshugningen og han døde på stedet. Hun døde den 4. december 306. Navnet "Barbara" ordret betyder "en barbarisk kvinde". Da Barbaras familie blev beskrevet som respektable romerske borgere, må navnet allerede have været i brug på det tidspunkt, hvor helgenhistorien kom i omløb.

 

Image:Icon 01005 Sv. vmch. Varvara.jpg

 

 

Personer:

Skytshelgen for murere og minearbejdere
Hendes tilknytning til lyn, der dræbte hendes far, har endvidere gjort hende til skytshelgen mod brand og lynnedslag. I forlængelse heraf værner hun også mod krudteksplosioner og artillerinedslag og er derfor højtagtet af militærfolk. I flere hære er det en tradition at have en statue af Barbara nær krudtmagasinet – dette skulle sikre mod eksplosion.

Sygdomme:

Forkølelse og feber

 

Blassius

3. feb.

 

Bispeklædt. Afbildes med krydsende stearinlys der symboliserer velsignelse af halsen. Afbildes også med jernkamme.

 

Blassius var læge i byen Sebaste (i dag Sivas) i Armenien hvor han også var født. Han bekendte sig til kristendommen. Han udøvede sit erhverv med mirakuløse evner, god vilje og fromhed. Da biskoppen i byen døde, blev han valgt til at efterfølge ham. Han fik en høj status gennem de mange mirakler han udførte og fra alle egne kom mennesker til ham for at bede om velsignelse og hjælp - selv vilde dyr kom til ham. I året 316 e.Kr. ankom Agricola, guvernør i Cappadocia, til Sebastea på kejser Licinius befaling. Han havde fået til opgave at dræbe alle kristne. Blassius blev i første omgang anholdt. På vejen til fængslet, så han en moder med sin søn der var ved at kvæles af et fiskeben. Han helbredte barnet med det samme. Han blev i fængslet bedt om at frakende sig sin kristne tro men Blassius nægtede dette. Han blev derefter anbragt i et bur hvor han intet fik at spise. En dag så han fra buret en ulv der var ved at gøre skade på en gris. Han bad ulven om at holde op hvilket den gjorde. Blassius ville være sultet ihjel i sit bur men ejeren af svinet gav ham i hemmelighed mad så han kunne overleve. Da han ikke døde at sult som beregnet begyndte man at torturere ham med kartningskamme af jern. Han blev endeligt halshugget i året 316 e.Kr.

 

desc

 

Personer:

Hans forbindelse til kartningskamme har gjort ham til skytshelgen for uldfarmere. Endvidere skytshelgen for håndværkere, ingeniører, dyrlæger, stenhuggere.

Sygdomme:

Hans helbredelse af den lille dreng har gjort Blassius til skytshelgen mod halssygdomme.

 

 

Cyriacus

8. aug.

 

Diakonklædt og ved fødderne en kvinde eller en lænket dæmon

 

Cyriacus var en romersk adelsmand der konverterede til kristendommen i hans voksne liv og gav afkald på hans materielle rigdom. Hans materielle goder blev givet væk til de fattige. Han tilbragte resten af sit liv med at hjælpe og pleje slaverne der arbejdede i de romerske bade for kejser Diocletian. St. Cyriacus er krediteret for at have uddrevet dæmoner fra to piger. Den første var Artemisia, datter af kejser Diocletian, hvilket resulterede i at både Artemisia og hendes mor Serena konverterede til kristendommen. Den anden datter af Shapur I af Persien, der regerede 241 – 272 e.Kr. hvilket førte til at hele kongens husstand konverterede til kristendommen. Under den vest-romerske kejser Maximian blev Cyaricus tortureret og halshugget på Via Salaria i 303 e.kr. grundet sin kristne tro.

 

Image:Pfarrkirche Weitnau Nothelferfenster Pantaleon Cyriacus.jpg

 

Personer:

Vinavlere

Sygdomme:

Øre- og Øjensygdomme

 

Dionysius

9. okt.

 

Bispeklædt. Bærer sit afhuggede hoved.

 

Pave Fabian sendte i det tredje århundrede Dionysius, Rusticus og Eleutherius fra Italien til Paris for at omvende Gallien til kristendommen. De slog sig ned ved Seinen og det lykkedes dem straks at omvende adskillige. Dette irriterede de hedenske præster og de blev halshugget på den højeste bakke i Paris omkring år 250 e.Kr. Bakken Montmatre (= martyrernes bjerg) blev opkaldt efter denne henrettelse. Ifølge legenden samlede Dionysius efter sin halshugning sit hoved op og gik to mil prædikende hele vejen med hovedet i hånden. På stedet hvor han stoppede med at prædike og hvor han faktisk døde blev der opført et skrin der udviklede sig til det der i dag kaldes Saint Denis Basilica der blev begravelsesstedet for de franske kejsere.

 

Image:Musee du Moyen Age A01.JPG

 

Personer:

?????

Sygdomme:

Vanvid og djævelbesatte personer.

 

Eustachius

20. sep.

 

Eustachius afbildes ridderklædt med sværd knælende foran en hjort eller med et billede af Jesus mellem gevir.

 

Forud for Eustachius omvendelse til kristendommen, var han en romersk general navngivet Placidus, der tjente kejser Trajan. Under en jagt på en hjort i Tivoli nær Rom, oplevede Placidus en åbenbaring hvor han så Jesus mellem hjortens gevirer. Han konverterede straks til kristendommen, og blev døbt sammen med sin familie. Han ændrede sit navn til Eustachius der betyder "lykke". For at teste hans troskab overfor kristendommen fulgte en række ulykker: hans værdier blev stjålet, hans ansatte døde af en pest, hans kone blev kidnappet og da hans to sønner blev taget af en ulv og en løve. Selv med disse ulykker frakaldte han dog ikke sin tro. Prøven var bestået og han vendte hurtigt tilbage til sin tidligere position og blev genforenet med sin familie. Den romerske kejser Hadrian beordrede i 118 e.Kr. at Eustachius skulle ofre til de hedenske guder men da Eustachius nægtede blev han med sin familie stegt ihjel i en bronzestatue der forestillede en tyr.

 

desc

 

Personer:

Skytshelgen for jægere.

Sygdomme:

Ryglidelser

 

Jørgen

23. apr.

 

Afbildes i rustning på en hvid hingst spidende en drage.

 

 

Jørgen blev født ind i en kristen familie i slutningen af det tredje århundrede i Cappadocia hvor hans far, en romersk sodat, stammede fra. Hans moder var en jøde fra Lydda, Judæa. Ved faderens død returnerede hun som enke til Lydda og tog sin søn med sig. Han fik der en god uddannelse.

Jørgen fulgte herefter i sin faders fodspor og blev soldat i den romerske hær. Han steg hurtigt i graderne og blev udstationeret i Nicomedia som et medlem af den romerske kejser Diocletians livgarde.

En dag hørte Jørgen om at indbyggerne  i Lydda var blevet afskåret fra at hente vand da en drage havde bygget en rede ved kilden. Indbyggerne havde for hver dag måttet lokke dragen med noget mad for at de kunne få afgang til vandet. Først havde de tilbudt et får og den næste dag måtte de lokke med en jomfru. Offeret blev fundet ved lodtrækning. En dag blev det så prinsessen der skulle være lokkemad. Hun bad for sit liv men der var ingen nåde. Lige før dragen skulle til at fortære prinsessen kom Jørgen ridende på sin prustende hingst. Han konfronterede dragen med sin lanse Ascalon og beskyttede sig med et kors. Dragen blev dræbt og prinsessen blev befriet. De taknemmelige indbyggere takkede ærbødigt og forlod den hedenske religion til fordel for kristendommen.

I 303 e.Kr. udstedte Diocletian et dekret om systematisk at henrette kristne i hele det romerske imperium. Som romersk soldat tøvede Jørgen dog ikke selv med at erkende sin kristne overbevisning og kritiserede dekretet åbent. En oprørt kejser Diocletian krævede omgående hans tortur og henrettelse.

Efter torturen hvor han mirakuløst kom til live igen tre gange blev Jørgen halshugget foran Nicomedia’s bymur den 23. april år 303 e.Kr.. Jørgens lig blev bragt til Lydda hvor han blev begravet. Ved hans grav blev han hurtigt æret som martyr.

 

Image:Stgeorge-dragon.jpg

 

Personer:

Skytshelgen for riddere, slagtere, saddelmagere, fårehyrder og landmænd (navnet Jørgen er den danske afledning af det græske navn Georg der igen er en afledning af ordet Georgios der betyder jord+arbejde).

Sygdomme:

Hud- og kønssygdomme

 

Katarina (Karen) af Alexandria

25. nov.

 

Afbildes jomfruklædt med ødelagt marterhjul (det ødelagte marterhjul kaldes også for et Katarina-hjul efter hende).

 

Katarina var datter af Costus, guvernør i Alexandria i Ægypten. Hun siges at have besøgt den samtidige romerske kejser Maxentius og der forsøgt at overbevise ham om den fejl han begik ved at forfølge de kristne. Hun havde held til at konvertere hans kone, kejserinden og alle de mange vise mænd kejseren sendte for at få hende fravendt den kristne tro. Efter det fejlslagne forsøg fra kejserens side på at omvende Katarina blev hun sat i fængsel. Flere besøgte hende og da også straks derefter konverterede til kristendommen blev hun dømt til døden. Marterhjulet der skulle pine hende til døde gik dog i stykker og hun endte i stedet med at blive halshugget. Legenden fortæller at engle transporterede hendes krop til Mount Sinai hvor der efterfølgende mellem 548 og 565 blev opført et kloster – Sankt Katarinas kloster.

 

Image:Michelangelo Caravaggio 060.jpg

 

Personer:

Skytshelgen for mekanikere, jurister, bibliotikarer, teologer, lærere, møllere, sekretærer, stenografer, garvere, filosoffer, syerske og studerende.

Sygdomme:

Hjerteproblemer

 

Kristoffer

25. jul.

 

Bærer Jesusbarnet på sin skulder

 

Reprobus (=Kristoffer) var født i Canaa. Han var meget høj og med et grueligt ansigt. Mens han tjente Canaa’s konge fik han det ønske at han ville tjene den største af alle de konger der fandtes. Han drog til den konge der blev betegnet som den mægtigste og tjente ham. En dag så han kongen korse sig da en samtale faldt på djævlen. Da han lærte at kongen frygtede djævlen drog han af sted for at møde denne. Han mødte nogle maraudere, hvoraf den ene erklærede sig for at være djævelen. Reprobus besluttede sig derefter for at tjene ham. En dag så han dog sin nye mester undgå et vejkryds og fandt ud af, at djævelen frygtede Kristus. Han forlod derfor djævlen og forhørte sig hos folk, hvor han kunne finde Kristus. Han mødte en eremit der oplærte ham i den kristne tro. Reprobus Christopher spurgte ham, hvordan han kunne tjene Kristus. Eremitten foreslog faste og bøn men her svarede Reprobus at han ikke kunne påtage sig at faste. Eremitten foreslog derefter, at Reprobus på grund af sin størrelse og styrke kunne tjene Kristus ved at hjælpe folk i forbindelse med krydsningen af en farlig flod hvor mange var omkommet. Eremitten lovede at denne tjeneste ville blive glædeligt modtaget af Kristus. Efter Reprobus i en periode havde udført denne tjeneste kom en dag et lille barn og bad Reprobus fragte ham over floden. Ved overgangen blev det meget hurtigt højvande og barnet syntes tungt som bly – så tungt at Kristoffer (=Reprobus) næsten ikke kunne bære ham og kom i store vanskeligheder. Da han endelig nåede den anden side sagde han til barnet: "Du har bragt mig i den største fare. Jeg tror ikke, at hele verden kunne have været lige så tung som du var. Barnet svarede: "Du havde på dine skuldre ikke kun hele verden, men ham der skabte den. Jeg er Kristus, din konge. Ham du tjener ved udførelsen af dette arbejde. Barnet forsvandt herefter. Kristoffer besøgte senere byen Lykien. Han blev her bragt til den lokale konge da han nægtede at ofre til de hedenske guder. Kongen forsøgte at omvende ham ved at tilbyde diverse overdådige genstande og ved at tilbyde to smukke kvinder. Da Kristoffer fik kvinderne til at konvertere til kristendommen, som han allerede havde fået tusindvis af andre indbyggere til at gøre, beordrede kongen ham henrettet. Forskellige forsøg mislykkedes, men Kristoffer endte dog til sidst med at blive halshugget. Hans jordiske rester blev af en biskop bragt til Konstantinopel. Senere blev resterne bragt til øen Rab i Kroatien. Da normannere prøvede at invadere øen og besejre byen placerede indbyggerne hans jordiske rester på bymuren. Mirakuløst vendte vinden og pile og skibe blev blæst væk fra øen. En af byens største pladser er navngivet efter denne helgen.

Christopher er græsk og betyder Kristus-bæreren. Reprobus betyder "ond person", så at sige, at Reprobus bliver til Christopher svarer til at sige "en djævletjener” der bliver ”kristen-bærer".

 

Image:Bosch65.jpg

 

 

 

 

Personer:

Skytshelgen for rejsende og gartnere.

Sygdomme :

Tandpine

 

 

Margrethe

13. jul.

 

Jomfru afbildet sammen med drage og kors

 

Ifølge legenden kom Margrethe fra Antioch og var datter af en hedensk præst ved navn Ædesius. Hun blev foragtet af hendes far for hendes kristne tro. En mægtig person ved navn Olybrius tilbød hende ægteskab under forudsætning af hendes afkald på kristendommen. Hendes afvisning førte til at hun blev brutalt tortureret. Dog skete miraklet at hun overlevede at blive slugt af satan i form af en drage da korset hun bar irriterede dragens indvolde. Hun endte med at blive halshugget (304 e.Kr.).

 

Image:St. Margaret of Antioch.jpg

 

Personer:

Margrethe er skytshelgen for gravide og landsforviste.

Sygdomme:

Børnesygdomme

 

Pantaleon

27. jul.

 

Afbildes med medicinæske og et kors.

 

Ifølge legenden var Pantaleon søn af faderen Eustorgius der havde en hedensk overbevisning og moderen Eubula der havde en kristen overbevisning. De boede i Nicomedia. Han blev oplært i kristendommen af sin moder men efter hendes død forlod han denne mens han studerede medicin hos den anerkendte fysiker Euphrosinos. En dag talte Pantaleon med biskoppen Hermolaus i Nicomedia. Biskoppen lovpriste Pantaleon’s medicinstudier men spurgte samtidig hvilken nytte alle hans færdigheder havde hvis han intet vidste om den hellige frelsen. Ved mirakuløst at helbrede en blind mand ved påkaldelse af Jesus Kristus konverterede han endeligt til kristendommen. Han fik endvidere sin far omvendt. Ved faderens død arvede Pantaleon stor rigdom men han valgte at give denne rigdom til de fattige hvorfor han blev kendt i hele Nicomedia for sin fromhed. Misundelige kolleger angav ham til kejser Diocletian under kristendomsforfølgelserne. Kejseren forsøgte at få Pantaleon overtalt til at frakalde sig kristendommen men Pantaleon bekræftede blot åbent sin religiøse overbevisning. Som bevis på kristendommens styrke helbredte han ved påkaldelse af Jesus en lammet person. Kejser Diocletian anså dog kun denne gerning som magi og beordrede Pantaleon tortureret og henrettet. Først forsøgtes Pantaleon’s hud brændt med fakler men Jesus, der viste sig i form af biskoppen Hermolaus, trådte hjælpende til og faklerne slukkedes. Derefter blev et bad med smeltet bly forberedt men da genfærdet af Jesus trådte ned i badet sammen med Pantaleon blev blyet koldt. Pantaleon fik så en stor sten om anklen men stenen flød blot på overfladen da den blev smidt i havet. Bødlerne forsøgte derefter at binde ham om et hjul med fremadspringende pigge men snorene sprang og hjulet brast. Til sidst forsøgte de at halshugge ham men sværdet bøjedes ved forsøget. Bødlerne konverterede derefter alle til kristendommen. Pantaleon bad om at de blev tilgivet deres onde gerninger hvorfor han blev tildelt navnet Panteleimon der direkte oversat betyder ”nåde til alle”. Det var ikke før han selv ”ønskede” det, at det blev muligt at halshugge ham. Ved halshugningen (303 e.Kr.) væltede blodet ud sammen med en hvid væske. I byen Ravello står stadig et glas med hans blod blandet med den hvide væske. Blodet og den hvide væske bliver flydende på dagen hvor han fejres.

 

Image:St Panteleimon.jpg

 

Personer:

Skytshelgen for læger og fysikere

Sygdomme:

Tuberkulose og lungesygdomme

 

Rasmus

3. jun.

 

Bispeklædt. Holder en vinde med tarme.

 

Ifølge legenden var Rasmus en forkynder af kristendommen og blev taget til fange i forlængelse af den østlige romerske kejser Diocletian forfølgelser. Her blev Rasmus bragt for en dommer hvor han blev hånet og spyttet på. Han nægtede at frakende sig kristendommen og blev derefter smidt i et hul hvor skoldende varm olie blev hældt over ham. Lovprisende og elskende Gud lå han dog blot ganske roligt som om han havde fået lunkent vand på sig. Da Diocletian beordrede at han skulle smides i et andet hul med slanger kom engle og slugte dem alle. Da bødlerne skulle til at torturere ham yderligere slog et lyn pludselig ned og paralyserede dem alle undtagen Rasmus der kunne flygte.

Snart blev han igen taget til fange; denne gang af den vestlige romerske kejser Maximian Herculius der var meget værre end Diocletian. Han beordrede Rasmus for de hedenske guder. En konfrontation der blot endte med at de faldt fra himlen og blev til aske. Dette gjorde kejseren så vred at Rasmus blev anbragt i en tønde fuld af fremspringende pigge. Tønden blev rullet ned ad en bakke men da tønden standsede kom en engel og helbredte ham og fløj ham til Mount Libanon. Her sørgede ravne for at bringe noget spiseligt.

Rasmus forkyndte derefter atter Evangeliet men blev igen taget til fange. Her blev hans mave åbnet og hans tarme blev snoet om en vinde hvorefter han døde (303 e.Kr.).

 

Image:Santelmo.jpg

 

Personer:

Skytshelgen for søfolk. Som følge af at han overlevede et lynnedslag påkalder søfolk hans beskyttelse under storme og lynild. Den elektriske gnist fra mastetoppen ved lynafledning tages som tegn på hans beskyttelse og kaldes for ”Sankt Rasmus ild”.

Sygdomme:

Mavekrampe og tarmsygdomme.

 

Vitus

15. jun.

 

Afbildes som ung mand i kedel.

Palmekvist samt hane eller løve.

 

Ifølge legenden var Vitus søn af den hedenske senator af Lucania der var en romersk provins i det sydlige Italien. Han afviste faderens forsøg på at få ham til at fravende sig den kristne tro hvorfor han blev ilde behandlet. Han flygtede fra faderen sammen med den kristne forkynder Modestus og hans kone Crescentia (der var Vitus’ barnepige). Han drog senere til Rom for at uddrive en drage der havde besat kejser Diocletians søn. Selvom dette lykkedes blev han alligevel tortureret sammen med Modestus og Crescentia da han fastholdt sin religiøse overbevisning. Bl.a. blev han anbragt i en gryde med kogende tjære. Et mirakel skete da en engel hjalp dem med at undslippe yderligere tortur. Englen bragte de tre tilbage til Lucania hvor de dog døde (303 e.Kr.) som følge af de lidelser de havde været igennem. Tre dage senere blev deres lig fundet af en gammel kone med navnet Florentia der begravede dem på stedet.

 

desc

 

Personer:

Skytshelgen for børn og unge samt for skuespillere, komikere og dansere. I middelalderen dansede man på hans festdag foran hans status. Dansen udviklede sig til en form for manisk dans (Skt. Vitus’ dans).

Sygdomme:

Epilepsi

 

Ægidius

1. sep.

 

Afbildes med en hind og en pil

 

Ægidius (ca. 650-ca.710) var græker, søn af kong Theodore og dronning Pelagia af Athen. Han levede i en periode i Arles, Frankrig, men trak sig tilbage til skovene nær Nimes hvor han i ensomhed tilbragte mange år. Hans eneste følgesvend var et rådyr der ifølge legenden ernærede ham med hendes mælk. Hans tilholdssted blev til sidst opdaget af kongens jægere der havde set rådyret under en jagt og forfulgt det. En pil affyret mod dyret ramte i stedet Ægidius i hånden og dyret blev reddet. Ægidius blev derefter bragt for kongen Wamba og han begyndte at agte Ægidius meget højt og tilbød ham mange hædersbevisninnger. Ægidius afviste af dog ydmygt alle hædersbevisninger og kongen byggede i stedet et kloster til ham i dalen nær byen Saint-Gilles-du-Gard (opkaldt efter Ægidius). Her blev Ægidius vidt kendt for sin fromhed og døde i den tidlige del af det ottende århundrede.

 

desc

 

Personer:

Smede, Handicappede og fattige

Sygdomme:

Kræft, pest og sindssygdomme.